ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1-2/2/2021 tại Trung tâm HN QG Mỹ Đình, Hà Nội. Thời điểm này, đường phố thủ đô đã được trang hoàng rực rỡ. Người dân Hà Nội cũng đang háo hức hướng về ĐH – sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *