Ngày 27/1, ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba tại hội trường để tham luận, thảo luận các văn kiện trình ĐH. Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, UV BCT , Thủ tướng CP và đ/c Phạm Minh Chính, UV BCT, BT Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương, thay mặt Đoàn CT điều hành các phiên họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *