Đánh cắp số phận

Trong ngày làm việc chiều 29/1, ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng UV BCH Trung ương khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí UV  chính thức và 20 đồng chí UV dự khuyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *