Dự kiến ĐHĐB đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, NK 2020-2025 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9. Hướng đến sự kiện chính trị quan trọng này, cộng đồng DN trong tỉnh đã có những ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện sẽ được trình tại ĐH với nhiều kỳ vọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *