Ngày 22/1, tại Hà Nội, Ban CĐ công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban TG Trung ương đã khai trương Trang thông tin đối ngoại điện tử. Đây là hoạt động chào mừng ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *