Đánh cắp số phận

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn giới thiệu, trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội” mang tới cho công chúng cái nhìn toàn diện về sự hình thành, lớn mạnh, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 12 kỳ Đại hội. Những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt, đồng lòng của Đảng đã làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *