Trong phiên làm việc sáng nay, đại biểu dự ĐH nghe báo cáo kết quả phiên họp trù bị, nghe báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa 11 trình ĐHĐB Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 12, NK 2020-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *