Ngày 4/8, Đảng bộ TX  Bình Minh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *