Sáng nay, Ban TG Trung ương tổ chức HN trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021. Dịp này, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức điểm cầu trực tuyến thông báo nhanh kết quả ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cung cấp thông tin thời sự đến cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ hưu trí diện Tỉnh ủy quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *