Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thủ đô nhằm phục vụ tốt nhất cho Đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *