Tiến tới ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 và ĐHĐB toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, NK 2020- 2025, Đoàn ĐB Đảng bộ KCQ và DN tỉnh Vĩnh Long tổ chức đóng góp văn kiện ĐHĐB tỉnh và Trung ương. Nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn của các đại biểu trong NK tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *