Ngày 25/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính thức diễn ra tại Hà Nội. CA thủ đô quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. CSGT nỗ lực cao nhất đóng góp vào thành công của ĐH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *