Qua hơn 7 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Sáng 01/02, Đại hội họp phiên bế mạc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *