Đánh cắp số phận

Ngày 28/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ tư. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận buổi sáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *