Đánh cắp số phận

Các cán bộ quản lý giáo dục và lãnh đạo các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được cập nhật các kiến thức tổng quan chung về chuyển đổi số; khung chuyển đổi số cho giáo dục của Microsoft và giải pháp kỹ năng công dân toàn cầu; ứng dụng giải pháp phòng học thông minh trong chuyển đổi số công tác giảng dạy và quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *