Đánh cắp số phận

Nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đã triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *