Đánh cắp số phận

Năm 2023 lực lượng Công an nhân dân tiếp tục có những nỗ lực triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Báo cáo kết quả chuyển đổi số trong Công an nhân dân 9 tháng năm 2023 nêu rõ, 100% Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *