Theo kế hoạch của công tác thủy lợi mùa khô năm 2010, ngành Nông nghiệp Vĩnh Long đẩy mạnh công tác nạo vét kênh tạo nguồn và nội đồng, tu sửa cống bọng để đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nhất là phải đảm bảo cho các kênh cấp 3, kênh chân rết trong ô bao tiểu vùng được thông suốt để dẫn nước vào đồng ruộng phục vụ tốt cho vụ lúa Hè Thu. Theo đó, các công trình do tỉnh quản lý sẽ được ngành chức năng triển khai thi công theo danh mục của huyện đề nghị. Ngoài ra, ngành Nông nghiệp còn khảo sát thực hiện thêm trên 257 công trình có tổng chiều dài 264.376 m, với nguồn vốn trên 14 tỷ đồng. Riêng các công trình thuỷ lợi do địa phương quản lý, ngoài nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí, vốn sự nghiệp thuỷ lợi của huyện, các địa phương còn vận động nhân dân đóng góp, để thực hiện các công trình thủy lợi nội đồng tại chỗ nhằm đảm bảo đủ nước cho sản xuất vụ lúa Hè Thu. Các công trình thủy lợi này sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo nguồn nước tưới cho trên 60.000 ha lúa Hè Thu, 46.000 ha vườn cây ăn trái và khoảng 34.500 ha rau màu, tạo nguồn nước từ kinh rạch phục vụ sinh hoạt cho vùng dân cư nội đồng

Tại Vũng Liêm, trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn đầu tư của nhà nước và đóng góp của nhân dân, huyện đã thực hiện khá hoàn chỉnh các tuyến kênh mương, đê bao, bờ vùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trong đó thực hiện tốt công tác thủy lợi mùa khô nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước cho canh tác lúa và các lĩnh vực sản xuất khác. Mùa khô năm 2010, huyện này đã xây dựng kế hoạch thực hiện 24 công trình thủy lợi, nâng cấp bờ bao, bờ vùng ở hầu hết các các xã với tổng chiều dài gần 71.000 m và duy tu sữa chữa trên 35 cống đập lớn nhỏ. Ngoài ra, các xã còn huy động kinh phí, nhân lực tại chỗ theo đầu công kết hợp với 20% cấp bù thủy phí theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để nạo vét các kênh mương nội đồng bị bồi lắng ở tại địa phương. Điển nhình như xã Hiếu nhơn. Năm nay, xã thực hiện nạo vét 3 tuyến kênh nội đồng ở ấp Hiếu Minh A và Hiếu Hòa B với tổng chiếu dài trên 5.200 m, trong đó đã có 3.200 m của nhân dân tham gia (đóng góp 100%). Hiện thời, các công trình thủy lợi của huyện đang thi công khẩn trương và sẽ hoàn thành sớm đưa vào sử dụng để cho bà con nông dân chủ động được nước trong sản xuất nông nghiệp, nhất là đảm bảo đủ nước tưới cho vụ lúa Hè Thu.

Hiện nay, công tác thủy lợi được xem là một yếu tố quan trọng đối với phát triển sản xuất nông nghiệp. Do vậy, tập trung đầu tư theo qui hoạch tổng thể và lâu dài, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng là điều cần thiết. Các công trình thuỷ lợi vừa đảm bảo nước tưới tiêu cho cây trồng vừa phải thuận lợi cho việc bố trí qui hoạch sản xuất nong nghiệp, bố trí mùa vụ… Để thực hiện điều này, ngoài nguồn vốn của nhà nước đầu tư, rất cần sự đóng góp tích cực của nhân dân. Mặt khác, ngành chức năng nên ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ thủy lợi vào khâu thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì; nhằm đảm bảo cho đê bao, bờ vùng phục vụ được lâu dài. Tăng cường quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi để sư dụng sao cho có hiệu quả và phục vụ thiết thực đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Quốc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *