Cây xanh là một trong những điểm nhấn không thể thiếu trong các quần thể kiến trúc, tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cây xanh cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đô thị. Vĩnh Long cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển cây xanh, tích cực góp phần thực hiện đề án một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *