Thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh, bền vững giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 theo QĐ của TT CP, TP Vĩnh Long đã có nhiều chuyển đổi, ứng dụng linh hoạt những thành tựu CNTT  vào công tác quản lý. Trong đó, việc ứng dụng app smart Vĩnh Long, với nhiều tính năng tiện ích đã giúp cho việc vận hành bộ máy đô thị một cách khoa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *