Vĩnh Long đã và đang phát triển 8 đô thị, gồm 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, và 6 đô thị loại V. Trong đó có đô thị Phú Quới. Định hướng đến năm 2025 xã Phú Quới, H. Long Hồ sẽ phát triển thành đô thị loại V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *