Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, đô thị văn minh”. Thời gian qua, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã Bình Minh đã vận động nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng và phát triển đô thị. Nhiều cơ sở đã xây dựng những mô hình hay, sáng kiến, nhiều cách làm mới đã trở thành yếu tố động lực để Thị xã Bình Minh ngày càng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa khu dân cư, tiến tới mục tiêu đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *