Do quá trình đô thị hóa, diện tích đất SXNN của TP Vĩnh Long ngày càng thu hẹp, người dân được khuyến khích phát triển mô hình NN đô thị gắn với quy hoạch vành đai xanh của TP. Các mô hình này vừa tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường, đồng thời góp phần xây dựng mỹ quan đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *