Ở thành phố Vĩnh Long, việc nới lõng giãn cách giúp cư dân đô thị phấn khởi, cuộc sống từng bước thích nghi trạng thái bình thường mới. Đây cũng chính là thời điểm mà ý thức mỗi cá nhân, sự chung tay vì cộng đồng cần được tăng cường nhằm bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *