Hiện nay, với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng nhanh đã mang đến cuộc sống văn minh, hiện đại cho người dân. Nhưng song song đó, đô thị hóa cũng có không ít những tác dụng trái chiều, chẳng hạn như không gian xanh dần bị thu hẹp, môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm nặng. Chính vì thế, trong công tác quy hoạch đô thị, việc chú trọng xây dựng hệ thống cây xanh cùng các công viên xanh đã trở thành mục tiêu trọng tâm. Những lá phổi xanh trong lòng đô thị cũng chính là nét riêng của đô thị trẻ Vĩnh Long hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *