Nhiều năm trở lại đây, cùng chung tình trạng với một số đô thị khác, thành phố Vĩnh Long thường xuyên bị ngập cục bộ khi triều cường lên cao, hoặc mưa lớn kéo dài, gây khó khăn trong sinh hoạt, đời sống, lao động của người dân. Với nhiều giải pháp về công trình và phi công trình, đô thị Vĩnh Long đang từng bước khắc phục tình trạng nước ngập đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *