Đẩy lùi “tín dụng đen” không chỉ là loại trừ một hình thức vi phạm pháp luật, mà còn là một hành động thiết thực góp phần lành mạnh hóa đời sống cư dân đô thị, hướng đến xây dựng đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *