Bên bờ hạnh phúc

Tại các đô thị, việc đặt tên hẻm, tên đường không chỉ đơn thuần nhằm mục đích giúp người dân nhận biết địa chỉ giao dịch, mà mỗi cái tên còn là chỉ dấu nhận biết về truyền thống địa phương, ghi đậm dấu ấn về những giá trị văn hoá lịch sử. Vì vậy, cần có sự thống nhất trong cách đặt tên đường, tên hẻm. Đây cũng là cơ sở để các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *