Thành phố Hồ Chí Minh nghĩa tình, từng sẵn lòng hỗ trợ mỗi khi nhiều địa phương trong cả nước gặp khó khăn, nay khi thành phố đang ra sức chống dịch, các tỉnh thành đều hướng về nơi này với tất cả sự yêu thương, đùm bọc, nhiều quỹ từ thiện, tổ chức, cá nhân đã ra sức chung tay hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *