Những khúc hát tự hào luôn mang trong mình giá trị của lịch sử và giá trị của thời đại, là sợi dây kết nối của quá khứ, hiện tại và tương lai, là tiếng kèn hiệu triệu, thúc giục và nhắc nhở thế hệ mai sau gìn giữ thành quả mà cha ông đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lấy độc lập, tự do và hạnh phúc. Từ mùa thu tháng Tám lịch sử năm 1945 cho đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, từ ngày hôm nay và cả mai sau, dân tộc Việt Nam đoàn kết, dựng xây và phát triển rực rỡ trong thời đại Hồ Chí Minh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *