Đường Trường Sơn với 16 năm huyền thoại đã có biết bao câu chuyện hào hùng, lãng mạn. Thuở đó, tuổi hai mươi xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các văn nghệ sĩ sáng tác. Để hôm nay, trong dòng nhạc kháng chiến có hẳn một nhánh ca khúc về Trường Sơn – những ca khúc sống mãi với thời gian…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *