Tranh bút sắt là tranh ký họa, ghi chép nhanh mạch cảm xúc về khoảnh khắc của không gian và sự việc đang diễn ra. Nghệ thuật bút sắt có ngôn ngữ riêng biệt, chất liệu kỹ thuật đặc thù. Trong xã hội hiện đại, tranh bút sắt trở thành những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc, làm nổi bật tính đặc trưng của chủ đề và mang giá trị nghệ thuật cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *