Trại sáng tác VHNT năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mà thực tế trải nghiệm chắc chắn sẽ mang đến cho văn nghệ sĩ nhiều kỷ niệm sâu sắc. Và đó sẽ là chất liệu quý giá trong chặng đường lao động nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ Vĩnh Long hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *