Vĩnh Long là vùng đất cộng cư nhiều dân tộc, tôn giáo, điều đó góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Trải bao thời gian, Vĩnh Long đã xây dựng nên kho tàng văn học nghệ thuật đa dạng phong phú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *