Theo các nhà sử học thì Tết Trung thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa. Trên mặt trống đồng Ngọc Lũ có khắc họa hình ảnh người dân Lạc Việt tổ chức ăn mừng được mùa vào giữa mùa thu, có thể xem đó chính là hình thức sơ khai của Tết Trung Thu ở nước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *