Tròn 70 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” 15 / 3 / 1953 – 15 / 3 / 2023. 70 năm là một hành trình nhiều dấu ấn, thành quả đáng trân trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.
Hòa chung cùng sự phát triển mạnh mẽ đó, nhiếp ảnh Vĩnh Long đã từng bước khẳng định sự nỗ lực bằng những thành quả đáng ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *