“Dù chưa đến biển bao giờ

Hẹn đi cúng biển, em cứ đợi chờ nôn nao…”

Tại tỉnh Trà Vinh, lễ hội cúng biển Mỹ Long đã tồn tại và được lưu giữ qua trăm năm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *