Sông Long Hồ – dòng sông lịch sử gắn liền với truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng của quân và dân Vĩnh Long. Ở xã Long Phước – địa phương nằm dọc theo dòng sông Long Hồ có một công trình của trái tim, là tấm lòng của người dân Vĩnh Long đối với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long và dân tộc Việt Nam…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *