Vũ Đăng Học – là cái tên nổi bật trong làng thư pháp chữ Việt. Bốn chữ: “Việt Thư Chi Bảo” được GS. Trần Văn Khê khi sinh thời đã tặng cho anh, anh có niềm đam mê to lớn với nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là bộ môn thư pháp chữ Việt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *