Đánh cắp số phận

Quốc Kỳ Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng, niềm tự hào của đất nước và con người Việt Nam.
Treo cờ Tổ quốc vào những dịp trọng đại của đất nước trở thành nét văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *