Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, hội đình là một nét văn hóa khá đặc trưng, riêng lễ Thượng điền tức Lễ tạ Thần Nông còn thể hiện tính trọng nông, vừa phản ánh phong tục thờ Thần của tiền nhân trong buổi sơ khai của dân tộc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *