“Thế gian một vợ một chồng, không như vua bếp hai ông một bà”. Câu ca dao từ xa xưa của người Việt về sự tích Táo quân trong tín ngưỡng dân gian truyền thống từ bao đời nay…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *