Đánh cắp số phận

Bảo tàng Hồ Chí Minh được công nhận là một trong sáu bảo tàng cấp Quốc gia, là nơi trưng bày, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *