“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn được các thế hệ học tập và làm theo. Truyền tình yêu văn hóa, lịch sử cho người trẻ có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *