Chúng ta đang sống trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử. Những ngày này, cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long đang kỷ niệm 47 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). Chiến thắng 30-4 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Đây cũng là thời điểm tỉnh Vĩnh Long kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022) với những thành tựu rất đỗi tự hào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *