Hình ảnh cây dừa gắn bó với đất và người Bến Tre, có mặt trong mọi lĩnh vực đời sống, đặc biệt là trong ẩm thực, mang đến đặc trưng riêng, tưởng quen mà vẫn lạ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *