Đánh cắp số phận

Đặc điểm của nghề sản xuất gốm là hoạt động theo mùa vụ. Thông thường, mùa gốm bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài đến cuối năm. Do vậy, hết mùa vụ thì công nhân, hầu hết là lao động phổ thông, lại đi tìm việc mới. Khi mùa vụ tiếp theo bắt đầu thì công nhân thường không quay lại. Chỉ một số ít thợ có tay nghề lâu năm mới gắn bó với nghề do có việc làm quanh năm.

Gốm đỏ Vĩnh Long

Hiện nay, toàn tuyến công nghiệp Cổ Chiên chỉ còn khoảng 50 doanh nghiệp lớn, nhỏ còn sản xuất gốm. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi hoàn toàn hoặc chuyển đổi một phần sang sản xuất gạch hoặc các lĩnh vực chăn nuôi, dịch vụ.

Do ảnh hưởng từ việc tăng giá điện và xăng dầu, hiện nay, các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất gốm đều tăng. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu sét tại chỗ không còn nên các doanh nghiệp sản xuất gốm phải thu mua ngoài tỉnh với chi phí cao. Mặt khác, việc xuất nguyên liệu sét ra khỏi địa phương cũng bị nhiều tỉnh cấm.

Tuy có nhiều khó khăn nhưng gần đây, nhiều doanh nghiệp có qui mô sản xuất lớn đang cơ cấu lại sản xuất bao gồm nâng cao công tác quản trị theo hướng chuyên nghiệp hơn, đa dạng hóa ngành nghề để sử dụng lao động ổn định quanh năm. Đặc biệt, để giảm chi phí vận chuyển và nhân công, gần đây, một số doanh nghiệp thực hiện việc đóng container xuất khẩu tại xưởng thay vì phải vận chuyển lên tận Bình Dương.

Hiện nay, có khoảng 3 doanh nghiệp kinh doanh gốm trực tiếp đàm phán ký hợp đồng xuất khẩu thay vì chỉ xuất qua các công ty trung gian tại TP. Hồ Chí Minh. Nhờ sự đổi mới này mà trong quí 1 năm nay, sản lượng sản xuất gồm vẫn tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 4,7 triệu sản phẩm. Tuy vậy, doanh thu mà ngành gốm đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh không nhiều. Ngành nghề truyền thống này đang còn nhiều khó khăn ở phía trước.

 Quốc Dũng – Kim Phụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *