Thực hiện lời dạy của Bác “Ở đâu chính trị viên tốt thì nơi ấy bộ đội tốt”, đồng chí đã không ngừng học hỏi và rèn luyện bản thân, gương mẫu trong mọi công tác để thúc đẩy phong trào, xây được mối đoàn kết tốt trong đơn vị. Mọi cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, xác định được động cơ học tập đúng đắn, thái độ tích cực. Từ những kết quả đạt được của bản thân và đơn vị, đồng chí đã được Quân khu 9 tăng bằng khen trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cẩm Âu – Thành Trực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *