Đối với tỉnh Vĩnh Long, bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2011 trong bối cảnh thời cơ thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn thách thức thì cũng không ít. Làm thế nào để tận dụng tốt thời cơ, đẩy lùi thách thức nhằm huy động và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang ra sức quyết tâm thực hiện hoàn thành.

Tại đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đại hội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới. Năm 2011, tỉnh tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 12%. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với chuyển đổi cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Trong năm 2011 này, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản tăng 5%. Trong điều kiện dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi còn nguy cơ tiềm ẩn tái phát, trình độ thâm canh của nông dân còn hạn chế, quy mô sản xuất chưa lớn, chất lượng phần lớn nông sản còn thấp, chưa đủ sức cạnh tranh. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, phải phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao.

Trong năm 2011 này, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản tăng 5%

 

Trước mắt là phải nhanh chóng quy hoạch lại sản xuất từng vùng, trên cơ sở đó, bố trí cơ cấu cây trồng thích hợp, theo hướng ổn định diện tích lúa để bảo đảm an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Một mặt phát triển vườn cây ăn trái, chú trọng cây có múi gắn với thị trường tiêu thụ, mở ở rộng vùng rau màu chuyên canh, vùng rau màu luân canh với lúa. Mặt khác, phải phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Đồng thời khai thác đúng mức tiềm năng mặt nước để nuôi thủy sản, đặc biệt là phát triển nghề nuôi cá gắn với quy hoạch, thị trường tiêu thụ và bảo vệ tốt môi trường sinh thái.

Trong năm 2011, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22%. Trong điều kiện hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn, là những doanh nghiệp nhỏ, trang thiết bị công nghệ chưa cao, năng lực sản xuất hạn chế, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Vì vậy, để đạt mức tăng trưởng mà chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh Vĩnh Long cần tập trung nâng cao năng lực sản xuất hiện có, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh. Trong đó, chú ý một số sản phẩm mũi nhọn như : thủy sản đông lạnh, rau quả đóng hộp, thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản, giày da, may mặc… Mặt khác, cần tạo thêm năng lực sản xuất mới từ những dự án trong các khu, tuyến công nghiệp Tỉnh và các làng nghề truyền thống ở các huyện thị.

Năm nay, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đưa giá trị các ngành dịch vụ tăng 13%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 280 triệu USD. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, tỉnh cần nâng chất lượng các ngành dịch vụ đã có, đồng thời mở rộng các ngành dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Riêng đối với lĩnh vực xuất khẩu, tập trung đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh cao. Ngoài các thị trường truyền thống, tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thêm những thị trường mới.

Để đạt mức tăng trưởng GDP 12%, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội khoảng 9.400 tỷ đồng, tăng gần 27% so với năm ngoái. Nguồn vốn huy động tập trung cho đầu tư cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ, chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển chợ và các tuyến dân cư nông thôn, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, thông tin, cấp thoát nước, phát triển y tế, giáo dục & đào tạo, khoa học và công nghệ, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho lao động.

Năm 2011, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu giảm 2% hộ nghèo, đồng thời đưa mức thu nhập bình quân của mỗi đầu người dân lên 23 triệu đồng. Theo dự báo, việc triển khai chương trình giảm nghèo năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn do chỉ số giá tiêu dùng tăng cao làm cho nhiều hộ nghèo có thể không thoát được nghèo, hoặc tái nghèo trở lại. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu này, tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, các chương trình dự án hỗ trợ vốn sản xuất, phương cách làm ăn, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ về y tế, giáo dục cho người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo.

Cũng theo dự báo, những biến đổi bất thường của thời tiết khí hậu, thiên tai, bão lũ, các loại dịch bệnh tiềm ẩn có nguy cơ tái phát, là các yếu tố có thể tác động xấu đến sản xuất và đời sống, nhất là đời sống của người nông dân. Vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành phải có sự nỗ lực lớn thì mới hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Năm Tân Mão 2011 đang mở ra cho Vĩnh Long những vận hội mới. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn ở mức cao, môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh khá thông thoáng, kết cấu hạ tầng đang phát huy hiệu quả, năng lực sản xuất một số ngành ngày càng ổn định, nguồn lực trong ngoài tỉnh đang được phát huy hiệu quả. Bên cạnh thời cơ lớn, là những khó khăn thách thức không nhỏ cũng đang đặt ra cho tỉnh nhà. Nhưng với truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang quyết tâm ra sức tận dụng thời cơ, đẩy lùi thách thức, huy động và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra cho năm 2011.

Trần Tiến
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *