Cuộc vận động của Bộ Chính trị “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một cuộc vận động tòan diện và hiện có sự lan tỏa ở các cấp hội, ban ngành, đòan thể. Tại Vĩnh Long, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, thông qua họat động vận động tuyên truyền, nhận thức của người dân về tiêu dùng hàng Việt đã có những thay đổi đáng phấn khởi.

Sau gần 2 năm triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, lựa chọn và sử dụng hàng Việt đã trở thành thói quen tiêu dùng của đại bộ phận người dân. Ngòai những thay đổi đáng kể về mẫu mã và chất lượng thì hàng Việt ngày nay đã đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Quan trọng và có ý nghĩa quyết định là hàng Việt có mức giá cả phù hợp với nhiều người. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng tạo nên sự thay đổi trong tâm lý tiêu dùng, chính là nhờ một cuộc vận động tòan diện qua các cấp hội, các ban ngành đòan thể tại địa phương.Ảnh minh họa

 

Nhiều địa phương đã có sự tích cực hưởng ứng cuộc vận động này mà nổi bật nhất là các chương trình đưa hang Việt về nông thôn. Họat động tuyên truyền vận động được xem là họat động chủ đạo xuyên suốt trong thời gian qua. Điều này giúp cho người dân hiểu nhiều hơn về hàng Việt và có sự tin tưởng đối với các sản phẩm do chính doanh nghiệp trong nước sản xuất. Mỗi cấp hội, từng hội viên là những tuyên truyền viên tích cực giúp cho cuộc vận động dùng hàng Việt lan tỏa sâu rộng hơn. Ngòai vận động tuyên truyền, mỗi cấp hội còn có những chương trình họat động thiết thực nhằm khơi dậy niềm tin tiêu dùng hàng Việt.

Nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt đã có những chuyển biến tích cực. Nếu như giai đọan đầu cuộc vận động là giai đọan doanh nghiệp quay trở về thị trường nội địa, còn người tiêu dùng chỉ mới tiếp cận tìm hiểu, thử nghiệm tiêu dùng sản phẩm thì hiện nay dùng hàng Việt là một sự lựa chọn ưu tiên. Dùng hàng Việt đang tạo nên một hiệu ứng dây chuyền tích cực: doanh nghịêp kinh doanh hiệu quả – công nhân có việc làm – kinh tế xã hội phát triển. Chính vì vậy, sự tham gia của các cấp hội vào cuộc vận động không chỉ góp phần tạo sức lan tỏa cho khuynh hướng tiêu dùng hàng Việt mà còn góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân về ý nghĩa thiết thực của việc tiêu dùng sản phẩm trong nước.

Sự thay đổi về nhận thức là kết quả nhìn thấy rõ nhất trong cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây cũng chính là yếu tố thuận lợi và mang tính quyết định, giúp các doanh nghiệp Việt khẳng định lại vị thế của mình trên thị trường nội địa. Vấn đề còn lại là ý thức trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, đáp lại sự tin dùng, mà tiêu chí quan trọng nhất là sản phẩm duy trì uy tín chất lượng, đáp ứng tốt sự mong mỏi của người tiêu dùng.

Quốc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *